ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
Политика за защита на личните данни
1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Фирма “Ви Комърс” ООД с ЕИК 205938974 обръща специално внимание на защитата на личните данни. При обработването на лични данни фирма “Ви Комърс” ООД спазва съответните закони за защита на личните данни и такива данни се обработват в съответствие с тази Политика.
2. ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ИЗИСКВАМЕ, И НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ИЗПОЛЗВАМЕ ДАННИТЕ ВИ
2.1 Лични данни Тази Политика се отнася до всички лични данни, които ни предоставяте или ние събираме във връзка с взаимоотношенията ви фирма “Ви Комърс” ООД. За целите на тази Политика „лични данни“ означава всякаква информация, свързана с вас, чрез която се идентифицирате или можете да бъдете идентифицирани, директно или индиректно (и в частност вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на кредитна или банкова карта, информация за специални грижи) и всякакви препратки, извлечени от такава информация, отнасяща се до вас.
2.2 Събиране на личните ви данни Всеки път, когато използвате нашите услуги или услугите, предлагани от трети страни на нашия уебсайт (напр. предоставянето на данни за доставка до куриерска фирма), ние събираме лични данни за вас, които или са предоставени директно от вас на нас
2.3 Информация, която събираме и обработваме е информация за вас: две имена, адрес за доставка, имейл адрес, телефонен номер.
Предоставяйки ни личните си данни, вие приемате и изрично се съгласявате фирма “Ви Комърс” ООД да обработва личните ви данни в съответствие с тази Политика и съответните закони и разпоредби, включително с използването на данните от служители на фирма “Ви Комърс” ООД и препредаването на данните на трети страни, както е упоменато по-горе.
Предоставяйки ни лични данни, които са или биха могли да бъдат счетени за „поверителни лични данни“, вие изрично приемате, че ние можем да събираме, използваме, споделяме с трети страни
2.4 Използване на личните ви данни
Целите, за които използваме личните ви данни, са:
a.) да предоставяме стоките, които сте закупили от нас
b.) да комуникираме с вас (например да ви изпращаме имейл с информация за статуса на вашата поръчка, за тази цел използваме лични данни, като името ви и данните за контакт);
c.) да комуникираме с вас, за да извършваме проучвания за удовлетвореност на клиентите за подобряване на качеството, за рекламните ни кампании.
e.) да подпомагаме други административни цели (включително, но без да се ограничаваме до счетоводство и таксуване, потвърждаване на кредитни и други карти за плащане (включително използването на информация от агенции за кредитна история и проверки за удостоверяване на карти за плащания)
3. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
3.1 Личните ви данни могат да бъдат споделяни в рамките на фирма “Ви Комърс” ООД. Разкриването на данните ви на други страни може да бъде необходимо с цел да се осигури безпроблемното осигуряване на стоките и услугите, която изисквате.
4. СИГУРНОСТ
4.1 Ние вземаме съответните технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.
5. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от вас браузър и се съхраняват на вашето устройство, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или “сесийни” бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт и се изтриват в момента, в който затворите уебсайта. Повечето бисквитки не съдържат никакви лични информации за вас.
Възможно е да използваме информацията от бисквитките, за да направим нашия уебсайт по-лесен и по-полезен за вас – нашите потребителите
Ако предпочитате, по всяко време може да изключите бисквитките на вашия браузър или да ги изтриете от вашия твърд диск.
6. РАЗНИ
6.1 Ако се регистрирате на нашия уебсайт, ние приемаме, че се съгласявате да обработваме данните ви, които сте ни предоставили при процеса на регистрация, и няма да се налага да предоставяте данните си отново.
6.2 Когато правите поръчки, ще ви бъде изпратен имейл за потвърждение, който получавате след поръчката.
6.3 Личните ви данни и договореностите, сключени от и между вас и фирма “Ви Комърс” ООД, се пазят в системата ни за поръчки. Ако искате да получите информация за данните си, или желаете данните ви да бъдат променени или изтрити, моля, свържете се с нас, като изберете от КОНТАКТ.
6.4 Обработваме личните ви данни за периода, необходим за изпълнението на горепосочените цели, и за периода на ограничение, предписан от съответните законодателства.